Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Informacje finansowe 2015

A A A

grafika_polrocze_raport.jpg

Informacje finansowe Boryszew SA

excel_logo.pngPobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE
  I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł  305 800 321 579 291 035  400 004
Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł    24 549    21 716 26 497  -37 228
Zysk (strata) brutto tys. zł 19 406 24 375 22 478  -67 336
Zysk (strata) netto tys. zł 16 223 19 805 12 109  -44 372
Przepływy netto tys. zł -9 722 5 261 6 436 -3 164
Przepływy netto z działalności operacyjnej tys. zł -9 833 27 889 38 233 12 667
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej tys. zł -27 005 -51 277 -17 141 -24 737
Przepływy netto z działalności finansowej tys. zł 27 116 28 649 -14 656 8 906
Aktywa razem tys. zł 1 502 861 1 515 690 1 538 729  1 520 619
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tys. zł 889 497 917 386 924 112  954 082
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 158 083 100 493 112 101  125 941
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 731 414 816 893 812 011  828 141
Kapitał własny tys. zł 613 364 598 304 614 617  566 537
Kapitał zakładowy tys. zł 248 906 248 906 248 906  248 906
Liczba akcji (tys. szt.)   240 000 240 000 240 000  240 000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)   2,56 2,49 2,56  2,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)   -0,07 0,08  0,05 -0,19

 Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew

excel_logo.pngPobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE
  I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 1 492 407 1 564 037 1 293 156  1 328 380
Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł    49 906    19 304 37 945  30 866
Zysk (strata) brutto tys. zł 45 365 21 888 7 283  14 949
Zysk (strata) netto tys. zł 26 498 6 533 1 198  5 813
Przepływy netto  tys. zł -34 998 9 731 16 586 26 079
Przepływy netto z działalności operacyjnej  tys. zł -8 527 49 770 136 757 95 184
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej  tys. zł -42 295 -55 891 -74 543 -28 426
Przepływy netto z działalności finansowej  tys. zł 15 824 15 852 -45 628 -40 679
Aktywa razem tys. zł 3 470 133 3 601 109 3 463 732  3 452 791
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tys. zł 2 011 667 2 168 130 2 062 736  2 037 894
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 370 789 384 965 387 667  337 593
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 1 608 317 1 753 082 1 646 379  1 673 578
Kapitał własny tys. zł 869 070 833 574 828 230  857 511
Kapitał zakładowy tys. zł 248 906 248 906 248 906  248 906
Liczba akcji (tys. szt.)   240 000 240 000 240 000  240 000
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)   3,62 3,47 3,45  3,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)   0,11 0,03 0,01  0,02

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »