Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Relacje inwestorskie RSS

Ład korporacyjny

A A A

Zarząd Boryszew S.A. doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wszystkim akcjonariuszom równego dostępu do informacji o spółce i pełnego poszanowania praw akcjonariuszy niezależnie od wielkości posiadanego przez nich pakietu akcji. Dążenie do zapewnienia pełnej przejrzystości działania i postępowania zgodnie z etyką biznesową znalazło wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych


Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku

 Pobierz

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku

logo_pdf.png  Pobierz 

Aktualny stan stosowania rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2017
         
logo_pdf.png Pobierz    


Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku 
                                                       

logo_pdf.png Pobierz


Oświadczenie członków Rady Nadzorczej BRS

logo_pdf.png Pobierz    


KOMITETY RADY NADZORCZEJ BORYSZEW SA

Komitet Audytu

  • Jarosław Antosik
  • Janusz Wiśniewski
  • Arkadiusz Krężel

ZASADY WYBORU AUDYTORA:

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Boryszew S.A., do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Spółka nie ma bezpośredniej reguły określającej zasady wyboru i zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Przyjętą praktyką stosowaną przez Boryszew S.A. jest przeprowadzanie każdego roku procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Spółka, dbając o zapewnienie rzetelnego poziomu badania sprawozdania finansowego, kieruje ofertę przeprowadzenia badania do renomowanych firm audytorskich, będących gwarantem, ze proces badania sprawozdania finansowego będzie przeprowadzony w możliwie szerokim zakresie. 


POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI:

Spółka nie opracowała formalnego dokumentu zawierającego opis stosowanej przez Spółkę różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Wybór członków Zarządu i kluczowych menedżerów w Spółce jest dokonywany w oparciu o doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie równego traktowania pracowników. Spółka dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menedżerów.


RAPORT O STOSOWANIU ZASAD CORPORATE GOVERNANCE

 

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »