Grupa Boryszew

Polityka Jakości

A A A

konin__BS_1369.jpg

Wszystkie kluczowe spółki Grupy Kapitałowej Boryszew uzyskały certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 i stosują się do określonych w tej normie wymagań oraz ośmiu zasad jakości:

 

  1. Zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów),
  2. Przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jej rozwoju),
  3. Zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie),
  4. Podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów),
  5. Systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami),
  6. Ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów),
  7. Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na kompleksowej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji),
  8. Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Najwyższa jakość produktów, dostosowywanie oferty do oczekiwań klientów i ich specyficznych wymagań oraz wysokie standardy obsługi to podstawowe atuty spółek Grupy Kapitałowej Boryszew, gwarantujące utrzymanie i wzmacnianie ich pozycji rynkowej.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »