Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
60/2013 2013-07-30 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lipca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Aleksandry Stajszczak, że w związku z raportem bieżącym Spółki z dnia 19 lipca 2013 roku o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. z kwoty 225.671.569,20 złotych do kwoty 220.000.000,00 złotych, tj. o kwotę 5.671.569,20 złotych zmienił się jej udział
w kapitale zakładowym Spółki.
Przed dniem umorzenia akcji Pani Aleksandra Stajszczak posiadała 111.337.480 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 4,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje dawały 111.337.480 głosów na WZ, co stanowiło 4,93% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 19 lipca 2013 roku Pani Aleksandra Stajszczak posiada 111.337.480 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 5,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 111.337.480 głosów na WZ, co stanowi 5,06% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »