Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
56/2013 2013-07-26 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., zmienionego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 25 lipca 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.363.947 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po średniej cenie jednostkowej 0,47 zł /szt.
Powyższe akcje dają 2.363.947 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,11% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 134.124.096 sztuk akcji własnych, stanowiących 6,097% kapitału zakładowego i dających prawo do 134.124.096 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »