Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
64/2013 2013-09-02 Emisja obligacji

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 2 września 2013 roku, w ramach Programu – 3 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji, które zastępują obligacje, wyemitowane przez Boryszew S.A. w dniu 30 maja 2012 roku.
1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje imienne serii K.
2) Wielkość emisji:
63 obligacje o łącznej wartości nominalnej 63.000.0000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 lutego 2014 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 11

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »