Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
63/2013 2013-08-21 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Aleksandry Stajszczak o zbyciu w dniu 13 sierpnia 2013 roku w transakcji pakietowej 20.200.000 sztuk akcji Boryszew S.A. W wyniku wyżej wymienionej transakcji zmienił się udział Pani Aleksandry Stajszczak w ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji, tj. 12 sierpnia 2013 roku Pani Aleksandra Stajszczak posiadała 111.337.480 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 5,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje dawały 111.337.480 głosów na WZ, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 13 sierpnia 2013 roku Pani Aleksandra Stajszczak posiada 91.137.480 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 4,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 91.137.480 głosów na WZ, co stanowi 4,14% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »