Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
67/2013 2013-09-11 Informacja osób zobowiązanych

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 10 września 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Boryszew S.A. i Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., pełniących jednocześnie funkcje nadzorcze w Impexmetal S.A., iż spółka zależna Impexmetal S.A., działając
w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., zmienionego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. następujących transakcji nabycia akcji Boryszew S.A:

Data transakcji             Liczba akcji           Średnia cena za 1 akcję
26.06.2013                    1.000.000                        0,41
28.06.2013                    1.000.000                        0,41
02.07.2013                    2.000.000                        0,42
03.07.2013                    2.000.000                        0,44
05.07.2013                    2.000.000                        0,44
10.07.2013                    3.000.000                        0,44
12.07.2013                    3.000.000                        0,46
15.07.2013                    3.000.000                        0,47
16.07.2013                       352.969                        0,48
17.07.2013                    3.597.031                        0,47
19.07.2013                    1.404.374                        0,47
22.07.2013                    2.414.128                        0,47
23.07.2013                    3.100.000                        0,48
24.07.2013                    2.181.009                        0,47
25.07.2013                    2.363.947                        0,47
26.07.2013                    3.200.000                        0,48
29.07.2013                    3.100.000                        0,47
05.09.2013                    4.303.786                        0,47
05.09.2013                    4.000.000                        0,48
 

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »