Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
70/2013 2013-09-19 Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., zmienionego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,54 zł /szt. Powyższe akcje dają 3.000.000. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,14% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew posiada pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 151.727.882 sztuk akcji własnych, stanowiących 6,90% kapitału zakładowego i dających prawo do 151.727.882 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »