Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
50/2013 2013-07-19 Informacja o stanie posiadania akcji własnych

Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w wyniku rejestracji w dniu 10 lipca 2013 roku umorzenia 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcji Spółki zmienił się stan posiadania akcji własnych Boryszew SA.
Na dzień 18 lipca 2013 roku Spółka zależna Impexmetal SA posiadała 79.376.330 akcji Boryszew S.A., stanowiących 3,608% kapitału zakładowego i dających prawo do 79.376.330 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Na dzień 18 lipca 2013 roku Boryszew SA posiadała 43.284.308 akcji własnych, stanowiących 1,967% kapitału zakładowego i dających prawo do 43.284.308 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Na dzień 18 lipca 2013 roku Spółka Boryszew S.A. posiadała pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 122.660.638 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,575% kapitału zakładowego i dających prawo do 122.660.638 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »