Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
27/2013 2013-04-30 Skup akcji Boryszew SA

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółki zależnej Impexmetal S.A. wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 13 lutego 2013 roku ("Umowa") zawartej z PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie („DM PKO BP”), nabyła w dniu 29 kwietnia 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29.788.830 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po średniej jednostkowej cenie 0,45 zł/szt. Powyższe akcje dają 29.788.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,320 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Boryszew S.A.
Po tej transakcji (uwzględniając poprzednio nabytych akcji, w ramach realizowanego programu nabywania akcji własnych) Spółka posiadała łącznie pośrednio i bezpośrednio 158.426.330 akcji własnych, stanowiących 7,020% kapitału zakładowego i dających prawo do 158.426.330 głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »