Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2012 2012-02-23 Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – Wydział XV Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru zastawów – papierów wartościowych, które znajdują się w publicznym obrocie.
Przedmiotem ustanowionego zastawu są: 5.000.000 akcji Impexmetal S.A., należących do Boryszew S.A.
Ustanowiony zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelności Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu podwyższenia kredytu obrotowego do kwoty 7,0 mln eur, udzielonego Boryszew S.A.
Wartość nominalna akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 2,0 zł, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 30 września 2011 r. wynosiła 10,9 mln. zł.
Ww. akcje stanowią 2,5 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 2,5 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a Kredyt Bankiem S.A. i jego osobami zarządzającymi.
Jednocześnie Spółka informuje, iż otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – Wydział XV Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru zastawów – papierów wartościowych, które znajdują się w publicznym obrocie.
Przedmiotem ustanowionego zastawu są: 12.573.100 akcji Impexmetal S.A., należących do Boryszew S.A.
Ustanowiony zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 30 mln zł z tytułu kredytu odnawialnego udzielonego Boryszew S.A.
Wartość nominalna akcji będących przedmiotem zastawu wynosi 5 mln zł, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 30 września 2011 r. wynosiła 27,4 mln zł.
Ww. akcje stanowią 6,29 % kapitału zakładowego Impexmetal S.A. i dają 6,29 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a DnB Nord Polska S.A. i jego osobami zarządzającymi.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość akcji, będących przedmiotem zastawu, przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »