Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2012 2012-01-04 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika informujące, iż dnia 29 grudnia 2011 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik sprzedał w transakcji giełdowej 55.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A. oraz nabył w transakcjach giełdowych 17.177.468 sztuk akcji Boryszew SA. Dnia 30 grudnia 2011 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nabył w transakcjach giełdowych 40.545.779 sztuk akcji Boryszew SA. Ponadto w dniu 3 stycznia 2012 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik powziął informację od spółki od niego zależnej Boryszew SA o nabyciu przez tę spółkę w transakcjach giełdowych dnia 30 grudnia 2011 roku 3.580.953 akcje własne oraz dnia 2 stycznia 1.330.163 akcje własne.
Wyżej wymienione transakcje spowodowały zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew SA.
Przed dniem transakcji 28 grudnia 2011 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.222.255.276 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 54,16% udziału w kapitale zakładowym spółki
i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 51.750.000 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 2,29% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 1.274.005.276 głosów na WZ, co stanowiło 56,45% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 3 stycznia 2012 roku roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 1.208.086.327 sztuk akcji Boryszew SA, stanowiących 53,53% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 56.965.692 sztuki akcji spółki Boryszew SA, stanowiące 2,52% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.265.052.019 głosów na WZ, co stanowi 56,06% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »