Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2012 2012-01-02 Realizacja programu nabycia akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 97/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku, Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych, przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., Spółka w ramach skupu w dniu 2 stycznia 2012 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.330.163 akcje własne, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,65 zł/szt.
Powyższe akcje własne Spółki dają 1.330.163 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,059 % kapitału zakładowego Spółki.
Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 56.411.116 akcji dające prawo do 56.411.116 głosów, co stanowi 2,5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »