Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2012 2012-03-15 Prognoza wyników

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2012 rok:
mln zł 2011 2012
Przychody 4 333 4 791
EBITDA 351 424
EBIT 253 318
W.netto 197 218

2011 - wyniki nie zaudytowane po 4Q2011
2012 - prognoza
Przychody, EBITDA, EBIT - dotyczy dział. kontynuowanej
EBITDA - wynik na dział. Operacyjnej + amortyzacja
EBIT - wynik na dział. operacyjnej
dane zaokrąglone do mln zł

Prognoza została sporządzona przy następujących założeniach makroekonomicznych (wielkości średnioroczne):

Waluty:
EUR/PLN 4,20
USD/PLN 3,10
Metale na LME:
Aluminium 2 200 USD/t
Miedź 8 000 USD/t
Ołów 2 100 USD/t
Cynk 1 900 USD/t

Zarząd podkreśla, iż kursy walut oraz notowania metali, a szczególnie kurs euro i cena ołowiu, są jednymi z głównych czynników zewnętrznych wpływających na wyniki Grupy Kapitałowej Boryszew. Generalnie osłabienie euro i spadek cen ołowiu negatywnie wpływają na osiągane zyski, nie jest jednak możliwe jednoznaczne, miarodajne i precyzyjne ustalenie siły oddziaływania tych rydzyk na zmiany w poszczególnych wielkościach zaprezentowanych w prognozie.
Prognoza uwzględnia pozytywy wpływ zdarzeń o charakterze jednorazowym, w tym ujawnienie gruntów inwestycyjnych oraz dodatni wpływ przejęcia majątku przedsiębiorstw YMOS.
Zarząd Boryszew S.A. będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system kontroli biznesowej. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych (kwartalnych i półrocznym) Grupy Kapitałowej Boryszew.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 25 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »