Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2012 2012-03-25 Przeniesienie własności aktywów niemieckiej Grupy YMOS

Zarząd Boryszew S.A. w nawiązaniu do raporu bieżącego nr 13/2012 z dnia 22.03.2012r. zawiadamia, iż zgodnie z postanowieniami umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 13.03.2012r., tj. umowy dotyczącej nabycia aktywów niemieckich spółek YMOS GmbH, YMOS Ubrig GmbH oraz YMOS Prenzlau GmbH (z zakładami produkcyjnymi w Idar-Oberstain i Prenzlau) , w skład których weszły m.in.:
- ruchomy majątek trwały i obrotowy,
- nieruchomości,
- wartości niematerialne i prawne,
- związana z przedsiębiorstwem wartość firmy („good will”),
- prawa wynikające z wybranych umów z kontrahentami (klientami i dostawcami),

strony tej umowy dokonały ostatnich czynności prowadzących do nastąpienia skutku rozporządzającego (rzeczowego) umowy.

Emitent informuje, iż spełnienie pozostałych warunków zawieszających umowy, powoduje, iż jej skutek rozporządzający w postaci przejścia własności nabywanych aktywów nastąpił w dniu 25 marca 2012r o godzinie 0:00, przy czym przewłaszczenie nieruchomości ze względów formalno-prawnych nastąpi dopiero po wpisie nowych właścicieli do ksiąg wieczystych.

Szacunkowa wartość umowy wynosi około 9,9 mln Euro, na którą to kwotę składają się nabywane aktywa, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 13 marca 2012r.
Grupa YMOS jest wiodącym europejskim producentem elementów plastikowych, galwanizowanych i chromowanych dla sektora automotive, w tym kompletnych zestawów otwierania drzwi samochodowych. Produkuje także elementy w technice odlewu ze stopów metali, np. emblematy marek samochodów, zamki i klamki, oraz inne elementy wyposażenia samochodów.
Nabywane aktywa zwiększą udział branży automotive w przychodach całej Grupy Boryszew do 40%.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »