Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2012 2012-05-18 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 maja 2012 roku Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539 ze zm.) zawiadomił Spółkę, iż w wyniku sprzedaży 22.000.000 (słownie: dwudziestu dwóch milionów) sztuk akcji Boryszew S.A. w ramach transakcji pakietowych zrealizowanych w dniu 30 kwietnia 2012 roku, udział w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadanych przez Bank zmniejszył się poniżej progu 5 %.
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Bank posiadał 132.759.274 akcje Spółki, które stanowiły 5,88% akcje spółki Boryszew S.A. oraz dawały 132.759.274 głosów, które stanowiły 5,88% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Aktualnie Bank posiada 110.759.274 akcje Spółki, które stanowią 4,91% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dają 110.759.274 głosów, które stanowią 4,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »