Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
38/2012 2012-05-18 Nabycie od DM PKO BP akcji własnych

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 30 kwietnia 2012 roku ("Umowa") zawartej z PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie („DM PKO BP”), nabyła w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12.000.000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,70 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 12.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. i stanowią 0,532 % kapitału zakładowego Spółki.
Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 89.915.692 akcje własne, stanowiące 3,984% kapitału zakładowego i dające prawo do 89.915.692 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.

Zgodnie z §. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »