Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
36/2012 2012-05-17 Realizacja programu nabycia akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 97/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku, Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych, przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., Spółka w ramach skupu w dniu 16 maja 2012 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.000.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,66 zł/szt.
Powyższe akcje własne Spółki dają 2.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,089 % kapitału zakładowego Spółki.

Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 77.915.692 sztuki akcji własnych, stanowiących 3,453 % kapitału zakładowego i dających prawo do 77.915.692 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.
Po odkupieniu przez Spółkę akcji Boryszew S.A., nabytych na własny rachunek przez DM PKO BP na podstawie Umowy pośrednictwa w skupie akcji własnych Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Spółka będzie posiadała łącznie 89.915.692 akcje własne, stanowiące 3,984% kapitału zakładowego i dających prawo do 89.915.692 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Spółka poda w osobnym raporcie bieżącym informację dotyczącą nabycia, od DM PKO BP w transakcji pakietowej, akcji Boryszew S.A., zgodnie z Umową.

Zgodnie z §. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »