Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
52/2012 2012-09-28 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika informujące, iż dnia 27 września 2012 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nabył w transakcji pakietowej 1.500.000 sztuk akcji Boryszew S.A. Transakcja ta spowodowała zmianę udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew SA.
Przed dniem transakcji – 26 września 2012 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.185.937.990 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 52,55% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 100.250.000 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 4,44% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 1.286.187.990 głosów na WZ, co stanowiło 56,99% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 27 września 2012 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 1.187.437.990 sztuk akcji Boryszew SA, stanowiących 52,62% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 100.250.000 sztuk akcji spółki Boryszew SA, stanowiących 4,44% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.287.687.990 głosów na WZ, co stanowi 57,06% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »