Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
51/2012 2012-09-13 Realizacja programu nabycia akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 97/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku, Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych, przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., Spółka w ramach skupu w dniu 13 września 2012 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.084.308 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,51 zł/szt.
Powyższe akcje własne Spółki dają 4.084.308 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,181 % kapitału zakładowego Spółki.
Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 100.000.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,431 % kapitału zakładowego i dających prawo do 100.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »