Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
63/2012 2012-12-08 Powołanie Członka Zarządu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 7 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której powołała z dniem 14 grudnia 2012 roku Pana Pawła Surówkę na stanowisko Członka Zarządu Boryszew S.A. Dyrektora ds. Sektora Automotive.

Pan Paweł Surówka posiada wykształcenie:
CFA Institute, 2012
o Licencjonowany Analityk Finansowy (CFA)
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż, Francja, 2004 – 2007
o Magister Studiów Zaawansowanych (Diplome d’Etudes Approfondies DEA).
Uniwersytet Sorbona, Paryź, Francja, 2002 – 2004
o Magister Nauk Humanistycznych.
Jezuicka Szkoła Filozofii (HfPh), Monachium, Niemcy, 2000 – 2002
o Stopień naukowy.
Uniwersytet Ludwika Maximiliana w Monachium, Monachium, Niemcy, 1999 – 2002
o Studia.

Przebieg kariery zawodowej:
Bank of America Merrill Lynch – Paryż, Francja, 2007 – do chwili obecnej
Doradca Finansowy (2007 – do chwili obecnej)
Obszary działalności:
Doradztwo klientom indywidualnym i instytucjonalnym we Francji i krajach wschodzących w
Europie.
Zarządzanie portfelem klienta: definiowanie oczekiwań makro w oparciu o badania Bofa ML, lokowanie strategicznych/taktycznych aktywów klientów, wybór indywidualnego inwestowania.
Doprowadzanie do transakcji i zabezpieczanie klienta w banku inwestycyjnym w Polsce i krajach Europy Wschodniej. Pierwszy kontakt dla wiodących właścicieli biznesowych i klientów instytucjonalnych (państwowych i prywatnych), reagowanie na ich różne potrzeby dotyczące finansów poprzez koordynowanie wszystkich oddziałów w firmie. Zawieranie transakcji M&A IPOs.

Znajomość języków obcych:
Język polski, język niemiecki – języki ojczyste
Język angielski – znajomość biegła w mowie i piśmie
Język francuski – znajomość biegła w mowie i piśmie

Pan Paweł Surówka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Boryszew S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Paweł Surówka nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 22 RO

Podpis:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »