Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
67/2012 2012-12-21 Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła w dniu 20 grudnia 2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.736.277 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,56 zł /szt.
Powyższe akcje dają 3.736.277 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,17% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew posiada pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 109.227.765 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,84 % kapitału zakładowego i dających prawo do 109.227.765 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »