Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
69/2012 2012-12-27 Informacja osób zobowiązanych

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 27 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Boryszew S.A. i dwóch osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A., pełniących jednocześnie funkcje nadzorcze w Impexmetal S.A. (łącznie 3 zawiadomienia), iż spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. następujących transakcji nabycia akcji Boryszew S.A:

 

Data nabycia Liczba akcji Średnia cena za akcje
18.12.2012 2.656.037 0,54 zł
19.12.2012 2.835.451 0,55 zł
20.12.2012 3.736.277 0,56 zł

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »