Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2013 2013-01-16 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

Spółka Boryszew S.A. zawiadamia, iż otrzymała informację o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej InterMetal Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dawniej: InferFlota Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie).
Na likwidatora Spółki, zgodnie z treścią art. 276 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników InterMetal Sp. z o.o. powołało dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki – Pana Jarosława Pawła Biały.
Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego został złożony w dniu 15 stycznia 2013 roku do Sądu Rejonowego we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS.
Postepowanie likwidacyjne będzie prowadził Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, z uwagi na zmianę siedziby spółki.
Uchwałę o rozwiązaniu spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 roku podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników InterMetal Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2012 roku.

 

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 24 w zw. z § 30 pkt 18 Rozporządzenia
 

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »