Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2011 2011-02-28 Emisja obligacji

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej w dniu 28 lutego 2011 roku, w ramach Programu – 3 letnich obligacji imiennych, dokonana została emisja obligacji, które zastępują obligacje, wyemitowane przez Boryszew S.A. w ramach Programu emisji obligacji, prowadzonego przez Pekao S.A., objęte przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 listopada 2010 roku.

1) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje imienne serii A.
2) Wielkość emisji:
38 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 38.000.0000 PLN.
3) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Obligacje zostaną wykupione w dniu 30 września 2012 roku. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wartość zaciągniętych przez Boryszew S.A. zobowiązań wynosi 377.629 tys. złotych.
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wynosi 290.000 tys. zł.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 11

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »