Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2011 2011-03-13 Prognoza wyników

Zarząd Boryszew S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew na 2011 rok:

Przychody netto ze sprzedaży: 3 936 mln zł
EBITDA: 337 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 240 mln zł
zysk netto: 176 mln zł

Analogiczne wielkości za 2010 rok (niezaudytowane) wg raportu za 4Q2010 roku wyniosły odpowiednio:

Przychody netto ze sprzedaży: 3 134 mln zł
Wynik na działalności operacyjnej: 192 mln zł,
EBITDA: 272 mln zł,
zysk netto: 125 mln zł.

Prognoza została sporządzona przy następujących założeniach makroekonomicznych (wielkości średnioroczne):

Waluty:
EUR/PLN 3,90
USD/PLN 2,80
Metale na LME:
Aluminium 2.400 USD/t
Miedź 8.400 USD/t
Ołów 2.400 USD/t
Cynk 2.450 USD/t

Zarząd podkreśla, iż kursy walut oraz notowania metali, a szczególnie kurs euro i cena ołowiu, są jednymi z głównych czynników zewnętrznych wpływających na wyniki Grupy Kapitałowej Boryszew. Generalnie osłabienie euro i spadek cen ołowiu negatywnie wpływają na osiągane zyski, nie jest jednak możliwe jednoznaczne, miarodajne i precyzyjne ustalenie siły oddziaływania tych ryzyk na zmiany w poszczególnych wielkościach zaprezentowanych w prognozie.
Zarząd Boryszew S.A. będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system kontroli biznesowej. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych (kwartalnych i półrocznym) Grupy Kapitałowej Boryszew.
W przypadku, gdy Zarząd Boryszew S.A. poweźmie informację o istnieniu uzasadnionej przesłanki wskazującej na różnicę przekraczającej 10% w stosunku co do jednej prognozowanej pozycji, taką informację przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Prognoza finansowa nie została poddana w żadnym stopniu ocenie biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 25 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »