Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
29/2011 2011-03-31 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w 31 marca 2011 roku Pan Paweł Miller złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Pan Paweł Miller pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od czerwca 2009 roku.

Jednocześnie w dniu 31 marca 2011 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołała do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Kutnika.

Pan Mirosław Kutnik ukończył w 1989 roku Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa i w 1994 r. został wpisany na listę Radców prawnych pod numerem TR-467 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

W latach 1995-2005 Pan Mirosław Kutnik prowadził w Toruniu Kancelarię Radcy Prawnego, natomiast od 2005 roku jest Partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców prawnych "Kutnik, Kalinowski i Partnerzy" w Toruniu.

Pan Mirosław Kutnik od 2005 roku jest Doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do spraw wspierania zatrudniania i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto jest również ekspertem Komisji Trójstronnej w zakresie zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 2002 roku Pan Mirosław Kutnik zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.

Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. specjalizuje się w prawie podatkowym, konstytucyjnym, prawie pomocy publicznej. Pan Mirosław Kutnik był pełnomocnikiem w szeregu postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pan Mirosław Kutnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Boryszew S.A.
Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »