Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2011 2011-01-04 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Raport bieżący nr 2/2011

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 roku uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 17 sierpnia 2010 roku, wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 29 grudnia 2010 roku.
 

 

Tekst jednolity Statutu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

STATUT_BRS_04_01_2011.pdf

 

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia

 

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko– Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »