Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
58/2011 2011-07-01 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o zbyciu w dniu 24 czerwca 2011 roku w transakcjach giełdowych 2.744.056 sztuk akcji Boryszew S.A., co spowodowało zmianę jego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Boryszew S.A. o 1%.
Przed zmianą tj. dnia 23 czerwca 2011 roku udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w spółce Boryszew SA wynosił 644.924.788 sztuk akcji i stanowiło to 57,16% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 644.924.788 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 57,16% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 640.694.500 sztuk akcji Boryszew SA stanowiących 56,78% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 640.694.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 56,78% ogólnej liczby głosów na WZ.
Ponadto Pan Roman Krzysztof Karkosik dokonała zapisu na akcje nowej emisji w ilości 629.305.500 sztuk. Po przydzieleniu akcji nowej emisji i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego przez Sąd Rejestrowy Pan Roman Krzysztof Karkosik będzie posiadał 1.270.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A. stanowiących 56,2764% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje będą dawały 1.270.000.000 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowić będzie 56,2764% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »