Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
59/2011 2011-07-08 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 224.550 akcji serii A Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 871/2011 postanowił wprowadzić z dniem 15 lipca 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 224.550 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBRSZW00029”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 lipca 2011 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w publicznym obrocie.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »