Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
60/2011 2011-07-12 Asymilacja akcji Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą nr 645/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki Boryszew S.A., postanowił dokonać w dniu 15 lipca 2011 roku asymilacji 224.550 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Boryszew S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 15 lipca 2011 roku 224.550 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem "PLBRSZW00029", z 1.128.133.296 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Boryszew S.A. oznaczonymi kodem „PLBRSZW00011".
Akcje objęte asymilacją otrzymują kod "PLBRSZW00011".
Z dniem 15 lipca 2011 roku kodem "PLBRSZW00011" oznaczonych będzie 1.128.357.846 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji spółki Boryszew S.A.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »