Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
61/2011 2011-07-13 Zakończenie subskrypcji akcji serii G

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G i ich przydziałem, Zarząd Boryszew S.A. przekazuje następujące informacje:
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 16.06.2011, data zakończenia subskrypcji: 01.07.2011
2) data przydziału papierów wartościowych: 12.07.2011
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.128.357.846
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – oferowane akcje nie były podzielone na transze, redukcja zapisów dodatkowych wyniosła 99,92%
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – zapisy podstawowe złożono na 1.124.388.469 akcji, zapisy dodatkowe na 4.675.324.049 akcji.
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 1.128.357.846
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 0,10 zł
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – złożono 12.207 zapisów podstawowych i 2.291 zapisów dodatkowych
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach – 12.207 w zapisach podstawowych i 1.715 w zapisach dodatkowych
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję – emitent nie zawarł umów o subemisję
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 112.835.784,60 zł
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 729,8 tys. zł, w
tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 574,8 tys. zł
b) wynagrodzenie subemitentów 0 zł
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 155,0 tys. zł
d) promocja oferty 0 zł
Koszty emisji akcji obciążą bieżące koszty działalności.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną subskrybowaną akcję: 0,00064 zł.

Zgodnie z § 33 ust. 1 Rozp. MF

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »