Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
62/2011 2011-07-15 Informacja osób zobowiązanych

Spółka Boryszew S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2011 roku otrzymała od Pani Małgorzaty Iwanejko, Prezesa Zarządu Boryszew S.A. zawiadomienie, że w wyniku przydziału dokonanego w dniach 12 i 13 lipca 2011 roku stała się, w trybie wykonania praw poboru i zapisów dodatkowych, właścicielem 250.064 akcji zwykłych na okaziciela serii G Boryszew S.A.,
Zapisy na akcje serii G Boryszew S.A. zostały dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego, w którym były zdeponowane prawa poboru.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, że w wyniku przydziału w dniach 12 i 13 lipca 2011 roku stał się, w trybie wykonania praw poboru i zapisów dodatkowych, właścicielem 1.953 akcji serii G Boryszew S.A.
Zapisy na akcje serii G Boryszew S.A. zostały dokonane za pośrednictwem domu maklerskiego, w którym były zdeponowane prawa poboru.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »