Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
63/2011 2011-07-18 Rejestracja praw do akcji serii G

Spółka Boryszew S.A. zawiadamia, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanowił przyjąć w dniu 19 lipca 2011 roku do depozytu papierów wartościowych 1.128.357.846 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Boryszew S,.A. z dnia 28 lutego 2011r., oraz nadać im kod PLBRSZW00128.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »