Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
67/2011 2011-07-21 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii G

Zarząd Boryszew S.A. Informuje, że Spółka otrzymała Uchwałę nr 933/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2011 roku, mocą której Zarząd Giełdy postanowił:
1) wprowadzić z dniem 22 lipca 2011 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.128.357.846 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBRSZW00128”,
2) notować prawa do akcji spółki Boryszew, o których mowa w punkcie 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BORYSZEW – PDA” i oznaczeniem „BRSA”.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »