Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
68/2011 2011-07-29 Informacja osoby zobowiązanej

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze o zbyciu w dniu 27 lipca 2011 roku, podczas sesji Giełdy Papierów Wartościowych, 42 000 akcji zwykłych na okaziciela Boryszew S.A., po średniej cenie 0,90 zł za akcję oraz 42 000 praw do akcji serii G Boryszew S.A., po średniej cenie 0,90 zł za PDA.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »