Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
69/2011 2011-07-30 Nabycie zakładów grupy AKT z branży automotive

Zarząd Boryszew S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, informuje, iż spółka Boryszew Kunstofftechnik Deutschland GmbH - podmiot w 100% pośrednio zależny od Boryszew SA (poprzez Centermedia Sp. z o.o.), podpisała w dniu dzisiejszym umowę nabycia:
- aktywów spółki Altmärker Kunststoff-Technik GmbH w miejscowości Gardenlegen w Niemczech
- oraz udziałów w Spółce AKT Plastikarska Technologie Cechy spol. s.r.o. z siedzibą w Jablonec nad Nisou w Republice Czeskiej
za kwotę 6,7 mln euro.
W skład kupowanych aktywów Altmärker Kunststoff-Technik GmbH wchodzą m. in.
- środki trwałe,
- wartości niematerialne i prawne, włącznie z własnością intelektualną,
- wybrane umowy dotyczące działalności, obowiązujące na dzień podpisania umowy,
- umowy z pracownikami,
- kontrakty.
Warunkami zawieszającymi są: uzyskanie zgody właściwego urzędu antymonopolowego oraz zwolnienie spółki czeskiej z poręczenia zobowiązań finansowych AKT w Niemczech.
AKT to dostawca elementów plastikowych do wyposażenia samochodów (wewnętrzne, zewnętrzne, elementy silnika i osprzętu) min. do Volkswagena, General Motors/Opel i BMW o obrotach w 2010 roku przekraczających 140 mln EUR. AKT zatrudnia około 900 pracowników w Niemczech oraz około 200 pracowników w Czechach.
Zakłady AKT będą stanowić komplementarne aktywa produkcyjne dla równolegle nabywanych zakładów Theysohn a z uwagi na bliskość geograficzną możliwe jest osiągnięcie dodatkowych synergii.
Po przejęciu Grupy Maflow w 2010 roku (przewody motoryzacyjne), nabycie Grupy AKT wraz z Grupą Theysohn (elementy plastikowe) jest kolejnym krokiem mającym na celu budowę dużej grupy w branży automotive o międzynarodowym zasięgu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »