Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
70/2011 2011-08-11 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Boryszew S.A.

Boryszew S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 10 sierpnia 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.128.357.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji ww. emisji wynosi 225.671.569,20 złotych i dzieli się na 2.256.715.692 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 752.238.564 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F i 1.128.357.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 2.256.715.692.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »