Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
72/2011 2011-08-18 Przyjęcie do depozytu akcji serii G Boryszew S.A.

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Boryszew S.A., postanowił przyjąć Uchwała nr 770/11 z dnia 17.08.2011 roku do depozytu papierów wartościowych 1.128.357.846 (jeden miliard sto dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLBRSZW00011, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBRSZW00011 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany.
Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Boryszew S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLBRSZW00128, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBRSZW00011, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »