Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
76/2011 2011-08-28 Spełnienie warunków zawieszających przy nabyciu międzynarodowej grupy AKT

Zarząd Boryszew S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2011 z dnia 30 lipca 2011r., informuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy o której Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 30 lipca 2011r. tj. umowy dotyczącej nabycia:
- aktywów spółki Altmärker Kunststoff-Technik GmbH w upadłości z siedzibą w miejscowości Gardenlegen w Niemczech
- udziałów w Spółce AKT Plastikarska Technologie Cechy spol. s.r.o. z siedzibą w Jablonec nad Nisou w Republice Czeskiej
strony tej umowy dokonały ostatnich czynności prowadzących do nastąpienia skutku rozporządzającego (rzeczowego) umowy.

Emitent informuje, że w dniu 27 sierpnia 2011r. sprzedający otrzymał cenę za nabywane aktywa i udziały zgodnie z postanowieniami umowy, co przy spełnieniu pozostałych warunków zawieszających umowy, w tym zgody Federalnego Urzędu Antymonopolowego (Bundeskartellamt) i zwolnienia przez banki spółki czeskiej z poręczenia zobowiązań finansowych AKT w Niemczech, powoduje, iż jej skutek rozporządzający w postaci przejścia własności nabywanych aktywów następuje w dniu 28 sierpnia 2011r.

Szacunkowa wartość umowy wynosi około 14 mln Euro na którą to kwotę składają się nabywane aktywa i udziały o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 69/2011 z dnia 30 lipca 2011r. oraz nabywane zapasy o wartości około 7 mln Euro. Ostateczna cena zapasów może ulec zmianie po zakonczeniu procesu ich wyceny wg stanu na dzięń 28 sierpnia 2011r. Dodatkowo Zarząd Boryszew S.A. szacuje, że nastapi zasilenie kapitałem obrotowym do poziomu 10 mln Euro. Tym samym łaczna inwestycja Boryszewa S.A. w międzynarodową grupę przedsiebiorstw i spółek AKT z branży automotive wyniesie ok. 24 mln Euro.

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarzadu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »