Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
84/2011 2011-09-29 Zawiadomienie o zmianie udziału

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2011 roku Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. nr 184, poz.1539 ze zm.), zawiadomił Spółkę, iż w wyniku nabycia 75.000.000 akcji Boryszew S.A. w transakcjach pakietowych zawartych w dniu 27.09.2011 r. rozliczonych dnia 28.09.2011 r. udział w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadanych przez Bank przekroczył próg 5 %,
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Bank posiadał 95.759.274 akcji spółki Boryszew S.A., które stanowiły 4,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały 95.759.274 głosów, które stanowiły 4,24 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Aktualnie Bank posiada 170.759.274 akcje spółki, które stanowią 7,57% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dają 170.759.274 głosów, które stanowią 7,57% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »