Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
95/2011 2011-11-07 Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 3 kwartał 2011 roku

Boryszew S.A. informuje, że śródroczny skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2011 roku Grupy Kapitałowej Boryszew (QSr) zawierający śródroczny skrócony raport kwartalny Boryszew S.A. za 3 kwartał 2011 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2011, na dzień 10 listopada 2011 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 2 RO

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »