Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
96/2011 2011-11-09 Spełnienie warunku zawieszającego przy nabyciu przedsiębiorstwa WEDO

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2011 z dnia 16 września 2011r. oraz nr 85/2011 z dnia 30 września 2011r. informuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 90/2011 z dnia 22 października 2011r., dotyczącej nabycia aktywów przedsiębiorstwa WEDO Formenbau und Kunststoffverarbeitung GmbH z siedzibą w Niemczech (WEDO), za kwotę prawie 2 mln Euro, Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała informację, iż Niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy (Bundeskartellamt) wydał pozytywną decyzję w zakresie koncentracji. Tym samym spełniony został warunek zawieszający zawartej w dniu 22 października 2011r. umowy.
Zgodnie z w/w umową w skład nabywanych aktywów wchodzą m.in.:
- środki trwałe,
- wartości niematerialne łącznie z własnością intelektualną,
- majątek obrotowy,
- umowy z pracownikami,
- kontrakty.
Planowane przejęcie przedsiębiorstwa nastąpi w dniu 1 grudnia 2011 roku.
WEDO jest wysoko wyspecjalizowaną narzędziownią ściśle zintegrowaną z przedsiębiorstwami Grupy AKT (nabyta przez Spółkę w sierpniu 2011r.) świadczącą usługi konstrukcyjne, projektowe, R&D oraz produkcji form – zarówno dla AKT i klientów z sektora automotive, jak i innych spoza tego sektora.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »