Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
99/2011 2011-11-25 Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 97/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku, Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych, przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., Spółka w ramach skupu w dniu 25 listopada 2011 roku nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6.720.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,73 zł/szt.

Powyższe akcje własne Spółki dają 6.720.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,298 % kapitału zakładowego Spółki.

Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 13.772.954 akcji dających prawo do 13.772.954 głosów, co stanowi 0,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z §. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »