Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
102/2011 2011-12-01 Nabycie aktywów przedsiębiorstwa WEDO

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2011 z dnia 16 września 2011r. i nr 85/2011 z dnia 30 września 2011r. informuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 90/2011 z dnia 22 października 2011r. oraz nr 96/2011 z dnia 9 listopada 2011r., dotyczących nabycia aktywów przedsiębiorstwa WEDO Formenbau und Kunststoffverarbeitung GmbH z siedzibą w Niemczech (WEDO), za kwotę prawie 2 mln Eur, strony tej umowy dokonały ostatnich czynności prowadzących do nastąpienia skutku rozporządzającego (rzeczowego) umowy.

W dniu 30 listopada 2011r. sprzedający otrzymał cenę za nabywane aktywa i zgodnie z postanowieniami umowy, przy spełnieniu pozostałych warunków zawieszających umowy, w tym uzyskaniu zgody Federalnego Urzędu Antymonopolowego (Bundeskartellamt) powoduje, iż jej skutek rozporządzający w postaci przejścia własności nabywanych aktywów następuje w dniu 1 grudnia 2011r.

Zgodnie z w/w umową w skład nabywanych aktywów wchodzą m.in.:
- środki trwałe,
- wartości niematerialne łącznie z własnością intelektualną,
- majątek obrotowy,
- umowy z pracownikami,
- kontrakty.

WEDO jest wysoko wyspecjalizowaną narzędziownią ściśle zintegrowaną z przedsiębiorstwami Grupy AKT (nabyta przez Spółkę w sierpniu 2011r.) świadczącą usługi konstrukcyjne, projektowe, R&D oraz produkcji form – zarówno dla AKT i klientów z sektora automotive, jak i innych spoza tego sektora.


Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »