Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
109/2011 2011-12-14 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika informujące, iż dnia 9 grudnia 2011 roku powziął informację od spółki od niego zależnej Boryszew S.A. o transakcjach nabycia przez tę spółkę dnia 8 grudnia 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych 5.195.511 sztuk akcji własnych.
Dnia 9 grudnia 2011 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik sprzedał w transakcjach giełdowych 5.760.998 sztuk akcji Boryszew S.A. Transakcje te spowodowały zmianę jego udziału w ogólnej liczbie głosów o 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A.
Przed dniem transakcji 7 grudnia 2011 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.254.805.327 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 55,60% udziału w kapitale zakładowym spółki
i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 37.054.489 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 1,64% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 1.291.859.816 głosów na WZ, co stanowiło 57,24% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Przed dniem transakcji 8 grudnia 2011 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.252.596.235 sztuk akcji Boryszew SA ,co stanowiło 55,505% udziału w kapitale zakładowym spółki
i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 42.250.000 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 1,87% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 1.294.846.235 głosów na WZ, co stanowiło 57,377% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.
Na dzień 13 grudnia 2011 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 1.240.273.539 sztuk akcji Boryszew SA, stanowiących 54,96% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 43.250.000 sztuk akcji spółki Boryszew SA, stanowiących 1,92% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.283.523.539 głosów na WZ, co stanowi 56,88% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »