Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2010 2010-02-26 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 26 lutego 2010 roku, jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji, 3.100 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 26 lutego 2010 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 31.000.000,00 zł.
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 3,9%.
Termin wykupu obligacji: 30 listopada 2010 roku.
Nabycie obligacji nie powoduje wzrostu zadłużenia, ponieważ przedmiotowe obligacje zastępują obligacje, których termin wykupu upływa w dniu 26 lutego 2010 roku.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »