Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2010k 2010-04-13 Korekta raportu bieżącego nr 16/2010 - Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Zarząd Boryszew S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 16/2010 z dnia 12.04.2010 w sprawie zakończenia subskrypcji akcji serii E, w następujący sposób:

W punkcie 9) raportu podano:
„9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach – 5.195 w zapisach podstawowych i 994 w zapisach dodatkowych.”
Winno być:
„9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach – 5.195 w zapisach podstawowych i 852 w zapisach dodatkowych.”

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 33 Rozp. MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....)

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »