Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2010 2010-04-16 Informacja osoby zobowiązanej

Boryszew S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 16.04.2010 roku od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o przydziale dnia 08.04.2010 roku, w ramach subskrypcji 313.432.735 papierów wartościowych po cenie 0,10 zł, 186.520.000 sztuk praw do akcji spółki Boryszew S.A. Serii E.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »